Föreläsning

EvenemangFöreläsning

Föreläsning med Ståle Holgersen: Staden och kapitalet

Föreläsningen utgår från Holgersens bok Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid i vilken han djupdyker i Malmös ekonomiska och sociala väv. Städer förändras av kriser och vi lever i en krisernas tid. Ekonomisk och social turbulens i stor skala och globala miljö och klimatproblem kommer att påverka städernas manöverutrymme på både kort och långt sikt. I Malmö fortsätter man emellertid bygga som om också framtiden kommer att handla om shopping, turism, kongresser och oupphörligt stigande bostadspriser. Den nyliberala agendan ligger kort sagt fast. Tanken är att man genom att attrahera entrepenörer och kapital ska få pengar att sippra ner genom inkomstskikten och gynna alla stadens invånare. Men i själva verket har arbetslöshet och fattigdom bara fortsatt växa i skuggan av skrytbyggena Turning Torso och Malmö Live.Ståle Holgersens föreläsning är den första föreläsningen i andra kapitlet av föreläsningsserien Mot det postgeografiska.  

Mer information
Föreläsning

Föreläsning med Catharina Thörn: Urbana frontlinjer

I en tid när gentrifering kommit att bli den dominerande formen av stadsdelsförnyelse är det lätt att tro att det handlar om en naturlig förändring av staden som kommer alla till gagn. Begrepp som: ”förnyelse”, ”inkludering”, ”blandstad”, ”attraktivitet”, ”hållbar stadsutveckling” kastar en mystifierande slöja som döljer att gentrifering gynnar vissa grupper på bekostnad av andra. I dessa processer spelar estetik, konst och kultur en viktig roll. Denna föreläsning handlar om skapandet av urbana frontlinjer och hur gentrifering både närs och förstärker en ojämlik resurs- och maktfördelning i staden. Catharina Thörns föreläsning är den tredje och sista föreläsningen i första kapitlet av föreläsningsserien Mot det postgeografiska.

Mer information
Föreläsning

Liminala rum – Föreläsningar i anläggning för bastu

Som en del av vår pågående utställning ”Behind the Same Facades” bjuder konstnären Kristin Ylikiiskilä Broberg in till en serie föreläsningar i Simhallsbadets två offentliga bastun. Verkets utgångspunkt är ett utforskande av omklädningsrummet, duschrummet och bastun. Deltagande är fritt men det finns ett begränsat antal platser, anmälan görs till kristin.y.broberg@gmail.com

Mer information
Föreläsning

Föreläsning med Apolonija Šušteršič: Hustadt Inshallah

Under föreläsningen ”Hustadt, Inshallah: Learning from a participatory art project in a trans-local neighbourhood” diskuterar Apolonija Šušteršič relationen mellan konst(institutioner) och uppfattningar om det offentliga rummet. Vilken roll kan konstnären ha i etablerandet av de nätverk (sociala, politiska, fysiska) som en stad är beroende av? Vilka möjliga problem kan uppstå när konstnärliga och demokratiska värderingar vägs mot varandra, exempelvis i ett konstprojekt som inbegriper olika typer av samarbeten?

Mer information
FöreläsningPerformance

Chimaera Class – In Between Multiple Heads

Performance lecture by the artist Elena Strempek. The lecture and the meditation class are different pedagogical formats which share the desire of the transformation of the subject. Both could be seen as inadequate, proliferating a high performance culture, boosting the participant’s capability to work – intelligently and efficiently. But can we use them to find a way to perform with our own agency? Following an anarchaeological approach, images from the past will perform on us. We will close our eyes, we will hear many tongues. We might lose our heads, and find others to put on. Likewise: forepart lion, rearpart snake, middle she-goat.

Mer information
Föreläsning

Föreläsning med Gunnar Olsson: Kartan under kartan

Gunnar Olsson, Professor emeritus vid Uppsala Universitet, har bl.a. skrivit den omtalade boken ”Abysmal a critique of cartographic reason”. I sitt arbete ger Olsson insikt i människans villkor för att tänka inte minst spatialt och hur dessa villkor är intimt förbundna med en given geografisk kontext och historia samt vilka konsekvenser detta får för estetik, moral och föreställningsförmåga.

Mer information
Föreläsning

Föreläsning: Kanske behöver vi tänka ut konceptuella lösningar till praktiska problem?

(The optimist thought, 2014, Magnus Thierfelder, fotografi Lena Kienzer / Galerie Elisabeth & Klaus Thomas) Föreläsning Jonatan Engqvist Kanske behöver […]

Mer information
FöreläsningKonsert

Releasefest för antologin Konst i arbete

(Bild: Marika Troili, ”Du är”) Konst i Arbete Bokrelease Lördag 28/11 kl. 16-20 Fri entré Release av antologin Konst i […]

Mer information
Föreläsning

Föreläsning: Hemmet i Konsten – estetik och politik

(Vår i Hallonbergen, Anna Sjödahl, från utställningen Kvinnfolk, Malmö konsthall, 1975. Fotografi: Anna Lena Lindberg) Föreläsning Katarina Wadstein Macleod Hemmet […]

Mer information