Featured

FeaturedUtställning

I will not be sad in this world – Gylleboverket

Skånes konstförening visar ett projekt med Gylleboverket (Etta Säfve och Jona Elfdahl). I projektet arbetar konstnärerna både utifrån fakta och myter som utgångspunkt för olika performativa iscensättningar och installationer genom film, fotografi, ljud och skulpturala objekt.

Mer information