featured

featuredUtställning

LealVeileby – Sven och Ellida Hjorts minnesfond utställning

Utställningen PRATA PRATA – SPEAK SILVER är en konstellation av nya och aldrig tidigare visade verk som utforskar LealVeileby’s egna språkliga konflikter; det svenska och det portugisiska språket, som talas i motsatta ändar av Europa, tillsammans skapar en ny syntax som kombinerar texter, videor och objekt. Konstnärsduon LealVeileby, bestående av António Leal (PT) och Jesper Veileby (SE), är årets mottagare av Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium. Deras konstnärliga process är dialogbaserad och de kulturella utbyten som de delar samt deras lekfullt utforskning av hur människor ser på och uppfattar världen står som grund för deras gemensamma praktik.

Mer information
featuredUtställning

Weekly Mass

Weekly Mass är en utställning med en serie performanceverk och installationer som undersöker idéer och mekanismer kopplade till tröst.

Mer information