Artist statement: Johan Lundin

Gallery Extra presenterar konst genom performance på tillfälliga platser. Kärnan i detta sätt att arbeta med konst är rörlighet och möjligheten att samarbeta med andra aktörer för att skapa en stabil men ständigt föränderlig konstproduktion. Gallery Extra strävar efter att skapa möjligheter att interagera med och nå en bred publik. Utformningen av utställningarna i kombination med modern teknik och media har i tidigare projekt samlat människor med konstnärliga intressen, lokala, historiska och tekniska intressen. Teknik som VR och AR och dess berättande möjligheter är ett utmärkt sätt att träffa publiker som vanligtvis inte har intresse för konst, tekniken har visat sig skapa stor nyfikenhet för många olika åldrar och målgrupper. Vi lägger alltid mycket energi på att nå ut till en mängd människor för våra evenemang och få dem att känna sig välkomna. Gallery Extra ser konst som ett djupt och kompetent media för social och politisk diskurs som interagerar med det omgivande samhället.

Johan Lundin, född 1988 i Lund, Sverige, är en konstnär som producerar performance, installation och video. Performativiteten och den publika interaktiviteten kan förstås genom att relatera till begreppet dans som att gå in i en roll, anta upp ett uppdrag eller en karaktär. Ett tillvägagångssätt kommuniceras av förståelsen att platser alltid kan förstås genom den karaktär som agerar på en plats, lever på en plats, sätter liv och karaktär till platsen eller dansar där. Detta möjliggör att genom dans förstärka en plats, se platsen som något annat, relatera till platsen på alternativa sätt eller att få platsen att totalt försvinna.