Artist statement: C. Grace Chang

Imagining Somewheres är en del av ett konstnärligt forsknings projekt vid Lunds universitet, avdelning för konsthistoria och visuella studier. Det är ett Virtual Reality verk som utforskar vägran, gränser, och det samtidiga hypersynlighet och osynlighet av people of color i ett annars vit dominerat samhälle. Jag har kombinerat Virtual Reality, performance och installation för att skapa en makt dynamik mellan tittaren och karaktären i verket —medan tittaren har en fixerad position, tillåts karaktären röra sig fritt, hon gör sig synlig och osynlig som hon önskar.

Den röda färgen drar till sig tittarens blick, även när karaktären döljer sig själv från att helt bli sedd, samtidigt som hon hela tiden tittar tillbaka. Men den röda färgen är också en kulturellt laddad symbol för många av asiatiska diasporor som för samman ett fysiskt avstånd med en multitud av andra betydelser.

Ljudet i verket är den amerikanska poeten Ocean Vuong som läser sin dikt “Someday I’ll Love Ocean Vuong” från hans samling Night Sky With Exit Wounds från 2016. Dikten som är ett brev till honom själv och hans kropp, utforskar krigets våld och trauma, familj, nationalitet, förkroppsligande och sexualitet.

För att skapa Imagining Somewheres, har jag använt mig av kritiska rasstudier och dekolonial teori för att utforska döljandet som en skapande kraft för att gestalta nya egna bilder, vad jag har vat att kalla “imagined somewheres” för people of color. Dessa “somewheres” är inte ett utopia, utan en slags säker hamn som med hjälp av hopp om något annat driver motstånd, via vår oförmåga att tänka oss hur en riktig frigörelse faktiskt skulle se ut.

Jag ville använda vägran och döljande som en utgångspunkt, som en positiv kraft. Som en form av vägran kan döljande fungera som något medierande och skyddande. Inom kritiska rasstudier kan döljandet skapa ett skydd mot våldet den vita blicken utövar. Imagining Somewheres utforskar vart vi går efter vägran, men bortom något bokstavligt. Verkets definieras snarare av känsla, gränser och visuell tillgång än av tid och plats.

Ljudet till verket har vänligen lånats från Ocean Vuong.